Dane podawane w trakcie rejestracji oraz dokonywania zakupu w sklepie internetowym www.elafir.pl/sklep

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję:

Administratorem Państwa danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem  serwisu  internetowego https://elafir.pl odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych jest : Gabinet kosmetyczny Elżbieta Firmanty , ul. Szosa Gdańska 56 , 86- 031 Osielsko NIP 554 149 21 06  e mail:  gabinet.elzbietafirmanty@interia.pl

W sprawach dotyczących Państwa danych osobowych możecie się ze mną kontaktować w następujący sposób:

– listownie : Gabinet kosmetyczny Elżbieta Firmanty ul. Szosa Gdańska 56 , 86-031 Osielsko

– telefonicznie : 795 020 504

– e mail: gabinet.elzbietafirmanty@interia.pl

 

– osobiście : w siedzibie firmy adres j.w.

– poprzez formularz kontaktowy na stronie

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji Umowy Sprzedaży, kontaktowania się w sprawach usług bądź zakupów dokonywanych w sklepie on line a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody internetowej, również w celach marketingowych. Podstawa prawna zbierania tych danych jest art. 6 ust. 1 pkt. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

W trakcie rejestracji w naszym sklepie prosimy o następujące dane osobowe: imię i nazwisko; numer telefonu; adres mailowy, adres do korespondencji , adres dostawy( jeśli jest inny niż adres do korespondencji).

W formularzu kontaktowym poprosimy o podanie następujących danych :   imię , nazwisko ( opcjonalnie), nr telefonu ( opcjonalnie), adres e-mail (jeśli będzie dostepny)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży  bądź realizacji usługi poprzez formularz kontaktowy.                                                                                        W przypadku niepodania danych nie będą mogli Państwo dokonać zakupu . Podanie innych danych niż powyższe jest dobrowolne i nie ma wpływu na zawarcie Umowy Sprzedaży.

Przysługuje Państwu prawo do:

Żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

Żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

Żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

Przenoszenia Pani/Pana danych osobowych do innych podmiotów

Wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

6. Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak:

  • serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu,
  • dostawcę usługi poczty elektronicznej
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Państwa dane nie będą  profilowane.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do Państw trzecich(m. inn. USA) poprzez korzystanie przez administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Umowy Sprzedaży oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku Umową Sprzedaży – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji marketingu własnych produktów lub usług, tylko i wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody marketingowej.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.